Sprawdź status kuponu

Numer kuponu składa się z 30 cyfr. Ich położenie znajduje się w dolnej części kuponu.